Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Οι θέσεις μας είναι οι εξής :

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα καινούριο προϊόν και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι ούτε τσιγάρο με την κλασική έννοια, αλλά ούτε και φάρμακο. Είναι ένα «εναλλακτικό προϊόν καπνίσματος», ένα προϊόν που αλλάζει συνήθειες 10ετιών

Υπάρχει πληθώρα ερευνών που δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πολύ λιγότερο επιβλαβές για τον οργανισμό από το κανονικό τσιγάρο. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι είναι λιγότερο επιζήμιο και οι εκθέσεις αυτές έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

Το σημερινό θεσμικό πλαίσιο είναι απηρχαιωμένο και γι' αυτό και είναι τόσο άδικο, όσο και αναποτελεσματικό. Ενώ δεν έχει κανέναν απολύτως περιορισμό (πλην ελαχίστων) στο εμπόριο τσιγάρου, προσπαθεί να επιβάλει περιορισμό στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο είναι λιγότερο επιβλαβές. Ουσιαστικά δηλαδή, οι περιορισμοί στη διακίνηση ευνοούν το πλέον επιβλαβές και πιο δαπανηρό, σε βάρος του λιγότερο επιβλαβούς και πιο οικονομικού. Αυτό συνιστά παραλογισμό, που πρέπει να διορθωθεί.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο απευθύνεται και αφορά όχι νέους χρήστες, αλλά ανθρώπους που ήδη καπνίζουν. Στόχος είναι, αν δεν μπορούν να διακόψουν εντελώς το κάπνισμα να το κάνουν με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τον οργανισμό τους.

- Παρότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι ΜΕΘΟΔΟΣ διακοπής του καπνίσματος, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην μείωση ή ολική διακοπή του καπνίσματος κανονικών τσιγάρων.